A A A

Kursbladet för våren 2020 är här!

2020-01-23

Kurs i ökad delaktighet och inflytande för den enskilde

Vill du lära dig hur ni kan jobba för att öka delaktigheten och inflytandet för den enskilde? Då ska du titta närmare på Delaktighetmodellen. Modellen är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande för sitt liv och sin vardag. Den underlättar dialog mellan personer som tar emot stöd...