A A A

Vill du jobba mer med delaktighet och inflytande?

2018-11-15

"Möta patienter med funktionsnedsättning" - ny e-utbildning för primärvården

Nu finns en ny e-utbildning på temat ”Möta patienter med funktionsnedsättning” för personal inom primärvården. Utbildningens mål är att underlätta primärvårdens omhändertagande av vuxna patienter med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en gedigen utbildning som, förutom konkreta råd om bemötande, även tar upp fakta om olika funktionsnedsättningar, levnadsvanor, vanliga hälsoproblem och...