A A A

Vårens gymnasiekurser släppta!

2019-10-03

Missa inte höstens nätverksträffar för din yrkesgrupp!

De öppna närverksträffarna inom Forum Carpe är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor över kommungränserna. Träffarna är mycket uppskattade och skapas utifrån de behov som finns hos de närvarande kommunerna. Till exempel kan man efterfråga att ett särskilt område eller fråga lyfts vid en träff och ibland finns möjlighet...