A A A

Vill du jobba mer med delaktighet och inflytande?

2018-10-17

Temadag "Sexuell hälsa – en mänsklig rättighet för alla?"

I december arrangerar Forum Carpe tillsammans med Habilitering & Hälsa en heldag om rätten till sexuell hälsa för personer som har en svår intellektuell funktionsnedsättning och/eller svår rörelsenedsättning.  Under dagen lyfts frågor om värdegrund, integritet, bildstöd, sexhjälpmedel, positionering, problembeteende och vilka riktlinjer som gäller i Danmark. Föreläsarna är verksamma inom områdena psykologi, sexualupplysning, arbetsterapi, sjukgymnastik, specialpedagogik och...