A A A

Kursbladet för våren 2020 är här!

2019-12-05

Nytt för våren 2020: Nu avbokar du dig själv om du får förhinder

Kursbladet för våren 2020 är här! En nyhet är att du som anmäler dig eller din medarbetare själv ansvarar för eventuell avanmälan eller ändringar i anmälan. Ni kommer också kunna byta ut namnet på deltagaren i fall det är så att ni behöver skicka en ersättare. Länkar för detta hittar ni...