A A A

Vårens gymnasiekurser släppta!

2019-10-31

Jämställdhet var tema på Forum Carpes facebooksida under oktober

Under oktober månad har Forum Carpes facebooksida haft extra fokus på frågan om jämställdhet och de ojämlikheter som finns mellan könen, så även inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Syftet med inläggen har varit att lyfta ett område eller en fråga inom verksamhetsområdet och på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap kring det. Det blir...