A A A

Viktig information om Covid-19 och Forum Carpes aktiviteter

2020-04-02

Tips på webbutbildningar om hygien och covid-19

Här hittar du tips på utbildningar och kunskapsstöd kring hygien och skyddsutrustning för att minska spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vissa av materialen är framtagna med det nya coronaviruset i åtanke medan andra är mer generella. Håll dig gärna uppdaterad på den senaste informationen från Region Stockholms...

Läs mer