A A A

Kursbladet för hösten 2019 är här!

2019-06-04

Exklusiv högskolekurs om LSS-lagen för chefer, biträdande chefer och samordnare

Vill du få mer kunskap om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS? Jobbar du som chef, biträdande chef eller samordnare? Då ska du anmäla dig till högskolekursen med samma namn som går nu till hösten och omfattar 7,5 högskolepoäng. Skapad exklusivt för kommunerna inom Forum Carpes länssamverkan...