A A A

Kursbladet för våren 2020 är här!

2020-02-03

Ny publikation: Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten

Socialstyrelsen har släppt en ny publikation med titeln Underlätta för personer med autism i möten med socialtjänsten. Anledningen är att möten med myndigheter kan vara en utmaning för personer med autism. Bemötandet behöver därför anpassas efter den enskildes behov och svårigheter. På så sätt säkerställer man att alla får likvärdig tillgång...