A A A

Vill du jobba mer med delaktighet och inflytande?

2018-09-13

Föreläsning om LSS ur ett anhörigperspektiv

I boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv" skriver Eva Borgström om LSS ur sitt perspektiv som mamma till Simon med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Eva, som är socionom och intressepolitisk samordnare inom FUB, tar bland annat upp LSS värdegrund, hälsa, bemötande och kommunikation. Föreläsningen följs av dialog och möjlighet till reflektion....