A A A

Lär av historien - se filmerna om hur stödet till personer med funktionsnedsättning växt fram

2019-04-16

Film från Forum Carpes halvdag med Länsstyrelsen om funktionsrättskonventionen

Tidigare i april anordnade Forum Carpe en halvdag tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med koppling till Agenda 2030. Det var ett mycket lyckat evenemang där de 100 platserna tog slut på endast fyra dagar.

Publiken fick bland annat ta del av ett konkret exempel på hur man kan arbeta med konventionen samt tips och verktyg för framtiden, och talade gjorde representanter från Funka, Lika Unika Akademi och Myndigheten för delaktighet. Lina Hedlund, sekreterare i ...