A A A

Kalendarium

Här finns alla aktiviteter som Forum Carpe anordnar samlade. Kurser och föreläsningar kan tillkomma, så titta in då och då för aktuell information.

Vill du veta mer om de olika aktivitetsformerna? Klicka här.

Vill du veta hur Forum Carpes aktiviteter skapas? Klicka här.

Vill du ladda ner kursbladet? Klicka här.

I kalendariet hittar du även information om kostnadsfria konferenser/seminarier som anordnas av intresseorganisationer och samverkansparter till Forum Carpe. Vissa av dem anordnar även föreläsningar och kurser till självkostnadspris. Du hittar en lista med föreningar och andra relevanta aktörer här.

Dagens datum är 2019-08-25

augusti 2019

01 | tor

02 | fre

03 | lör

04 | sön

05 | mån

06 | tis

07 | ons

08 | tor

09 | fre

10 | lör

11 | sön

12 | mån

13 | tis

14 | ons

15 | tor

16 | fre

17 | lör

18 | sön

19 | mån

20 | tis

21 | ons

22 | tor

23 | fre

24 | lör

25 | sön

26 | mån

Självskadebeteende

27 | tis

28 | ons

29 | tor

30 | fre

Öppet nätverk Chefer, samordnare & MAS:ar inom HSL

31 | lör

september 2019

01 | sön

02 | mån

03 | tis

Öppet nätverk Gruppledare i VIP

04 | ons

Kurs för nya Kompetensombud

05 | tor

Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

06 | fre

Öppet nätverk Stödpedagoger och ansvariga chefer

07 | lör

08 | sön

09 | mån

10 | tis

Specialpedagogik 2 (100 gp)

10 | tis

Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom HSL

11 | ons

INSTÄLLD Psykiatri 1 – med inslag av demens och fördjupning (100 gp)

11 | ons

Öppet nätverk Verksamhetsutvecklare

12 | tor

Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

13 | fre

Informationsträff om Delaktighetsmodellen

14 | lör

15 | sön

16 | mån

17 | tis

18 | ons

Introduktion i att arbeta behovsstyrt enligt IBIC, Individens behov i centrum

19 | tor

Kompetensombudsträff

19 | tor

Samlarsyndrom – hur man kan arbeta med personer som har ett patologiskt samlande

20 | fre

Öppet nätverk för vägledare och chefer inom DMO

21 | lör

22 | sön

23 | mån

Neuropsykiatri för handläggare

24 | tis

25 | ons

Öppet nätverk Träfflokal inom socialpsykiatri

26 | tor

Öppet nätverk Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom HSL

27 | fre

Öppet nätverk Sjuksköterskor inom HSL

28 | lör

29 | sön

30 | mån

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (7,5 hp)

oktober 2019

01 | tis

Vägledarutbildning i Delaktighetsmodellen

02 | ons

03 | tor

Specialpedagogik 1 (100 gp)

03 | tor

Visuellt stöd – ett gott exempel

04 | fre

INSTÄLLD Grundläggande vård och omsorg (100 gp)

04 | fre

Att tillämpa ett barnperspektiv – exemplet korttidsboende

05 | lör

06 | sön

07 | mån

08 | tis

09 | ons

Öppet nätverk Chefer inom socialpsykiatrin

09 | ons

Social dokumentation för alla yrkesområden

10 | tor

11 | fre

Öppet nätverk Musikskapande verksamheter

12 | lör

13 | sön

14 | mån

Utmanande beteende

15 | tis

Gemensamhetsutrymmen – brukarnas eller personalens?

16 | ons

17 | tor

Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

17 | tor

Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans

18 | fre

Öppet nätverk Konstskapande verksamheter

19 | lör

20 | sön

21 | mån

22 | tis

23 | ons

Öppet nätverk Handläggare

24 | tor

25 | fre

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – från teori till praktik

26 | lör

27 | sön

28 | mån

29 | tis

30 | ons

31 | tor