A A A

Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Den här tvådagarskursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

 • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning
 •  Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism?
 •  Vad är autism respektive autismliknande tillstånd?
 •  Orsaker, symptom, diagnos och bedömning
 •  Kontinuitet, kommunikation och struktur
 •  Autentiska fallbeskrivningar
 •  Hjälpmedel och metoder – att skapa ordning i kaos
 •  Kontinuitet, kommunikation och struktur
 •  Socialt samspel
 •  Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 •  Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
 •  Belöningssystem
 •  Diagnoskriterierna enligt DSM-5
 •  Övningar att jobba med mellan kurstillfällena

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppdialoger

Utbildare
George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Datum
Kursdag 1, 2020-02-13
Kursdag 2, 2020-02-24
Tid 9.00-16:00

Plats
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid Restaurangen Baras Imperium)

 • Startdatum:
 • 2020-02-13
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-01-31
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand (det finns tillgång till mikrovågsugn och porslin i lokalen).
 • Anmäl här