A A A

Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

 • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism?
 • Vad är autism respektive autismliknande tillstånd?
 • Orsaker, symptom, diagnos och bedömning
 • Att skapa ordning i kaos
 • Kommunikation – att förstå och bli förstådd
 • Att förstå och tolka den enskildes perspektiv
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Hjälpmedel och metoder
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
 • Belöningssystem
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5
 • Övningar att jobba med mellan kurstillfällena

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppdialoger

Utbildare
George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Tid
12/9 och 26/9, båda dagarna kl. 9.00-16.00

Plats 
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid restaurangen Baras Imperium)

Övrig information
Görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

 • Startdatum:
 • 2019-09-12
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-08-28
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här