A A A

Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Anmälan till denna aktivitet görs via ansvarig chef eftersom antalet platser är begränsat.
Maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas. För att flertalet kommuner ska få möjlighet
att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

 • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism?
 • Vad är autism respektive autismliknande tillstånd?
 • Orsaker, symptom, diagnos och bedömning
 • Att skapa ordning i kaos
 • Kommunikation – att förstå och bli förstådd
 • Att förstå och tolka den enskildes perspektiv
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Hjälpmedel och metoder
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
 • Belöningssystem
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5
 • Övningar att jobba med mellan kurstillfällena

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppdialoger

Utbildare
George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Arbetar i ett specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Anmälan
Görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Avanmälan
Senast vecka före startdatum till Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se

Datum
Kursdag 1, 2019-03-07
Kursdag 2, 2019-04-02

Tid
Båda dagarna: kl. 09.00-16:00

Sista anmälningsdatum 2019-02-08

Plats
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid Restaurangen Baras Imperium)

Målgrupp
Medarbetare och chefer inom LSS-verksamhet

Kontakt
Ingela.s.nilsson@stockholm.se

 • Startdatum:
 • 2019-03-07
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 16.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-08
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25
 • Form:
 • Kurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddags/Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till ingela.s.nilsson@stockholm.se, senast en vecka innan aktuellt datum. Lunch ordnas på egen hand (det finns tillgång till mikrovågsugn och porslin i lokalen)
 • Anmäl här