A A A

Bemötande vid utmanande beteende

Foto: Andre Hunter/Unsplash

Tvådagarskurs

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i utmanande beteende. Målet är du ska kunna kartlägga varningssignaler, stödja till utveckling av skyddande faktorer och agera utifrån lågaffektivt bemötande och förstå betydelsen av att möjliggöra till kommunikationsfärdigheter. Du kommer att få tillgång till och öva på modell för analys som kan användas i arbetsgruppen.

Innehåll

 • Beteenden som skapar problem
 • Kartläggning av varningssignaler
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Skyddande faktorer
 • Inlärningsteori
 • Modell för analys att tillämpa i arbetsgruppen
 • Etik

Föreläsare
Mia Nikula arbetar på, UTC Utvecklingscenter, och är legitimerad arbetsterapeut, KBT-terapeut och processhandledare med vidareutbildning inom neuropsykiatriska diagnoser, metoder, bemötande och juridik. Mia har lång erfarenhet av att leda, handleda, och utbilda arbetsgrupper inom verksamheter som styrs av LSS och Socialtjänstlagen.

Tid
26 november
3 december
Båda dagarna kl. 9.00-16.00

Målgrupp
Medarbetare och chefer som har fördjupade kunskaper inom neuropsykiatri och autism.

Övrig information

 • Kursen varvas med föreläsning, reflektion och gruppdiskussioner. Mellan kurstillfällena kommer deltagarna få en hemuppgift kopplad till den egna arbetsplatsen.
 • Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns begränsat antal platser.
 • Startdatum:
 • 2018-11-26
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-11-12
 • Plats:
 • IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
 • Form:
 • Kortkurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Mia Grauers. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här