A A A

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

För att flertalet kommuner ska få möjlighet att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Välkommen till en förmiddag där vi fokuserar på insatsen boendestöd – från beslut till utförande
FoU Södertörn har i sin studie Boendestöd på papper- boendestöd i praktiken intervjuat handläggare och boendestödjare i 5 kommuner om: hur beslutsprocessen går till? och om av avsikten med boendestöd? Under förmiddagen får vi ta del av resultatet och får också kunskap om annan forskning på området.
Under seminariet delar Nykvarns kommun med sig av hur de arbetar med boendestöd. De har utvecklat en kartläggningsmetod för att fånga behov och förmågor hos den enskilde som underlag för att tydliggöra uppdraget

Innehåll

 • Vad kännetecknar ett stödjande i boendestöd? Presentation av tidigare forskning
 • Boendestöd på papper – boendestöd i praktiken. Presentation av studie från FoU Södertörn:
 • Om boendestödjares och handläggares syn på boendestöd
 • Presentation av en kartläggningsmetod
 • Mobila boendestödet i Nykvarns kommun beskriver hur de i verksamheten arbetar med en kartläggningsmetod för att tydliggöra uppdraget och insatsen.

Gruppdialog och erfarenhetsutbyte mellan kollegor från olika kommuner/stadsdelar i Stockholms län

Föreläsare/talare
Gunnel Andersson, forskningsledare, FoU Södertörn
Åsa Cheadle Nyström, kvalitetsutvecklare och Helena Gabrielsson, boendestödjare mobila teamet Nykvarns kommun

Material
Rapporten Boendestöd på papper- boendestöd i praktiken  publicerades i FoU Södertörns skriftserie nr 152/17, (Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson).
» Klicka här för att läsa rapporten

Plats
Forum Carpe, Nicolaisalen, Sabbatsbergsvägen 1

Målgrupp
Handläggare/Socialsekreterare som handlägger boendestöd samt chefer inom socialpsykiatri
Boendestödjare och chefer inom socialpsykiatri
För att få ut så mycket som möjligt av seminariet är det bra om både handläggare/socialsekreterare och boendestödjare från samma kommun/stadsdelsförvaltning medverkar

Kontakt
Ingela.s.nilsson@stockholm.se

Övrig information
Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kan en avgift på 500 kronor komma att utgå.

Avanmälan
Senast en vecka innan aktuellt datum till ingela.s.nilsson@stockholm.se

 • Datum:
 • 2019-05-21
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 12.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-05-08
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Handläggare socialsekreterare chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår och serveras ca kl. 10. Meddela eventuell specialkost till ingela.s.nilsson@stockholm.se
 • Anmäl här