A A A

Digital föreläsning i social dokumentation

Behöver du anställa vikarier eller ta in personal från andra verksamheter
som saknar grundläggande kunskaper i social dokumentation?

Vi erbjuder nu en föreläsning i digital form!

Du som deltagare ska få grundläggande kunskap i arbetet med social dokumentation. Föreläsningen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva en genomförarplan och att utforma mål, föra journalanteckningar och följa upp utförandet.

Innehåll
•  Lagar och direktiv som styr socialt omsorgsarbete
•  Social dokumentation, varför?
•  Rättssäkerhet och sekretess
•  Hur och vad skall du dokumentera
•  Genomförandeplanen- grunden för social dokumentation
•  Vad, hur och varför skrivs i en genomförandeplan
•  Att formulera mål
•  Journalföring, förvaring
•  Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet
•  Tillsyn och tillsynsärende
•  Avvikelserapportering, Lex Sarah
•  Kvalitetsarbete

Målgrupp
Ny personal inom LSS och socialpsykiatri

Föreläsare
Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Plats
Genomförs digitalt via dator, Ipad eller projektor

 

 

 • Datum:
 • 2020-05-18
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 15:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-05-12
 • Form:
 • Föreläsning via dator, Ipad eller projektor
 • Målgrupp:
 • Ny personal inom LSS och socialpsykiatri
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras.
  Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här