A A A

Gemensamhetsutrymmen – brukarnas eller personalens?

Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar de till social samvaro?

Dana Hagström har skrivit rapporten ”Rum för gemenskap” på FOU Södertörn. Den består av korta kapitel som avslutas med diskussionsfrågor. Kapitlen kan läsas fristående från varandra. Kan användas i lärande syfte på till exempel personalmöten. Dana har genomfört deltagande observation, intervjuat brukare och anställda. I FOU-rapporten pekar hon på stora och viktiga frågor.

Innehåll

 • Brukares delaktighet
 • Personalens uppdrag
 • Vad betyder det att arbeta med människor i behov av stöd i fråga om bemötande och hjälpmedel
 • Vad innebär delaktighet i praktiken
 • Workshop – dialog runt temat delaktighet

Föreläsare
Dana Hagström, metodutvecklare inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun.

Målgrupp
Medarbetare och chefer på boenden

Övrig information
Det kan bli aktuellt med fördelning av platser och därför bör anmälan göras av chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef blir antagna vid stor efterfrågan, då det finns ett begränsat antal platser

Ladda gärna ner rapporten ”Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder? Ett annat sätt att se på saken” FOU Södertörns skriftserie nr 149/16 www.fou-sodertorn.se och läs den innan.

 • Datum:
 • 2019-10-15
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-01
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här