A A A

Gemensamhetsutrymmen – brukarnas eller personalens?

OBS! Anmälan till denna aktivitet görs via ansvarig chef eftersom antalet platser är begränsat. Maximalt 2 medarbetare per chef kan anmälas. För att flertalet kommuner ska få möjlighet att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till LSS:s servicebostäder? Bidrar de till social samvaro? Dana Hagström har skrivit rapporten ”Rum för gemenskap” på FoU Södertörn. Den består av korta kapitel som avslutas med diskussionsfrågor. Kapitlen kan läsas fristående från varandra och användas i lärande syfte på till exempel personalmöten.
Dana har genomfört deltagande observation, intervjuat brukare och anställda. I FoU-rapporten pekar hon på stora och viktiga frågor.

Innehåll

 • Brukares delaktighet
 • Personalens uppdrag
 • Vad betyder det att arbeta med människor i behov av stöd i fråga om bemötande och hjälpmedel
 • Vad innebär delaktighet i praktiken
 • Workshop – dialog runt temat delaktighet

Föreläsare
Dana Hagström metodutvecklare inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun.

Förberedelser
Ladda gärna ner rapporten ”Rum för gemenskap” Fou Södertörns skriftserie nr 146/16 www.fou-sodertorn.se och läs den innan.

Avanmälan
Senast en vecka före aktuellt datum till Mia Grauers

Plats
Sabbatsbergsvägen 1, Nicolaihuset, Stockholm

Målgrupp
Medarbetare och chefer på boenden

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se , 08-508 25 437

 

 • Datum:
 • 2019-02-14
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-01
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Chefer medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till maria.grauers@stockholm.se
 • Anmäl här