A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism – fördjupad nivå

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

OBS! Förkunskaper krävs för denna kurs! Du behöver ha en grundläggande kunskaper om autism och om dess konsekvenser i vardagen.

Innehåll

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om autism och de vanligaste diagnoserna för psykiatrisk samsjuklighet och vilka konsekvenser det kan leda till.

Handlar också om hur arbeta systematiskt för att förebygga och minska utmanande beteenden genom att kartlägga behov och ompröva arbetssätt och anpassa miljöer. Vidare lyfts strategier, metoder och bemötande för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

 • Kommunikation & miljö
 • Psykiatrisk samsjuklighet
 • Beroende
 • Utmanade beteenden
 • Strategier & metoder
 • Lågaffektivt bemötande
 • Evidensbaserat förhållningssätt

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar.

Målgrupp

Medarbetare inom LSS-utförarverksamhet

Föreläsare

George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam kring personer med svåra beteenden, vid Habiliteringsenhet för barn och vuxna

Övrig information

Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-02-09
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-01-26
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här