A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och neuropsykiatri – grundläggande nivå

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Den här tvådagarskursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

 • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism? Orsaker, symptom, diagnos och bedömning
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar. En hemuppgift mellan kurstillfällena ingår i kursen.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS-utförarverksamhet

Föreläsare

George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam kring personer med svåra beteenden, vid Habiliteringsenhet för barn och vuxna

Datum och tid

Kursdag 1, 2021-04-08

Kursdag 2, 2021-04-27

Tid 9.00-16.00

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Startdatum:
 • 2021-04-08
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-03-25
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Tvådagarskurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här