A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Digitalisering inom funktionshinderområdet – inspiration och lärande exempel

Vad är egentligen digitalisering?
Digitaliseringen omnämns som det avgörande verktyget för att möta framtidens utmaningar inom offentlig sektor men vad innebär det egentligen? Vad finns det för fördomar kring digitaliseringen inom den kommunala vård och omsorgen? Och hur kan vi tänka för att försöka komma längre?

Dessa frågor kommer Adam Krantz, digitaliseringsstrateg, försöka besvara och samtidigt skicka med lite tips på vägen!

Ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet
Fyrbodal presenterar utifrån samverkansprojekt på temat Välfärdsteknik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknik, IKT. Maria Klamas, vetenskaplig ledare, beskriver hur de gjorde, vad de uppnådde och hur de gått vidare.

Digitalisera verksamheten utifrån användarnas behov
Vad innebär användardriven digitalisering och exempel från kommuner i Sörmland. Detta kommer Karl Schultz, FoU Sörmland tala om.

Digital inkludering vid kognitiv nedsättning
Marie Wallin, FoU Sörmland, presenterar sammanfattning av forskning kring digitalt utanförskap och funktionsnedsättning. Vad vi kan göra för att öka tillgängligheten och inkludering vid digitala tjänster. Tips ges även på kostnadsfritt webbinarium kring ämnet, för de som önskar fördjupad information.

Gemensam dialog och reflektion
Tillsammans med Katarina Völgy och Klas Nilsson som arbetar med e-hälsofrågor i Stockholms län

Medverkande

Adam Krantz
Digitaliseringsstrateg
VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Maria Klamas
Fil. Dr i Socialt arbete, vetenskaplig ledare för socialtjänstområdet samt utvecklingsledare för funktionshinder/socialpsykiatriområdet Fyrbodals kommunalförbund

Marie Wallin
Utvecklingsledare, FoU Sörmland

Karl Schultz
Projektledare
Välfärdsteknik & digitalisering
FoU Sörmland

Katarina Völgy & Klas Nilsson
e-hälsostrateger/Processledare Välfärdsutveckling
StorSTHLM

Datum och tid
2021-04-29 kl. 09:00-11:30

Registrering från 8.30

 • Datum:
 • 2021-04-29
 • Antal tillfällen:
 • 1
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 11:30
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-04-15
 • Plats:
 • Digitalt och på distans via anslutningslänk
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Chefer, verksamhetsutvecklare, strateger, stödpedagoger
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum innebär ingen avbokningskostnad.
 • Anmäl här