A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Kommunikativt och kognitivt stöd – för handläggare

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Välkommen till en utbildningsdag om kommunikativt och kognitivt stöd, ett stöd för många personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande.

Innehåll

 • Förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar
 • Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd? När och varför använda?
 • Hur kan vi använda kommunikativt och kognitivt stöd i rollen som handläggare?

Utbildningsdagen innebär en blandning av teori, dialog och praktiska exempel.

Målgrupp

Handläggare inom LSS och socialpsykiatri

Föreläsare

Therese Pettersson, utbildare och arbetsterapeut

Övrig information

Inför kursen kan det vara bra att chef och de medarbetare som ska gå kursen går igenom hur kunskaperna kan komma till nytta i praktiken. Handlar det om att komma igång? Kanske det behöver skapas mer förutsättningar? Eller handlar det om att förfina och vidareutveckla det redan pågående arbetet?

Genom förberedelsen ökar möjligheten att kunskapen kommer till användning i det fortsatta arbetet.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-04-21
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-04-07
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Handläggare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här