A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk Chefer inom personlig assistans

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder.

Innehåll

Stockholms stads funktionshinderinspektörer presenterar resultat av granskning genomförd hösten 2020.

Fokus i granskningen var ärendeprocessen utifrån inkommen ansökan, utredning, beslut, beställning samt journalanteckningar. Förekomst av fullmakter och medgivanden liksom individuell plan (IP) enligt LSS eller samordnad individuell plan (SIP) ingick i granskningen. Granskningen avsåg samtliga beslut under 2019 i de berörda stadsdelsförvaltningarna, både bifall och avslag enligt 9 § 2 LSS för vuxna personer över 18 år.

Syftet med funktionshinderinspektörernas granskning är att stimulera verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete samt sprida goda exempel.

Föreläsare

Lotta Hedstad, funktionshinderinspektör, Stockholms stad

Carina Gillberg, funktionshinderinspektör, Stockholms stad

Övrig information

När du anmäler dig kan du notera frågor som du önskar lyfta med nätverket eller om du vill dela med dig av något utvecklingsarbete?

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-02-26
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 11:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-02-19
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer inom personlig assistans
 • Kontakt:
 • Malin Carlson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.
 • Anmäl här