A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Öppet nätverk chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Dialogforum för chefer/samordnare i HSL organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra.

Målgrupp

Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL.

Innehåll

 • Återkoppling från Arbetsgruppen För Fungerande Sjukvård från möte 8/9
  •  Dialog utifrån gruppens frågor
 • Lärdomar från Cororonasituationen hittills
  •  Nulägesanalys
  • Vad har fungerat?
  • Vad har varot svårt och utmanande?
  • vad har vi lärt oss?
 • HSL/LSS – hur kan vi få till en gemensam samverkan utifrån de två värdegrunderna? Forum Carpe planerar en dag om samverkan mellan kommunala HSL-organisationerna och LSS boende och daglig verksamhet. Under nätverksträffen får ni möjlighet att föra in era frågor, utmaningar och möjligheter på agendan till den dagen
  • Vad fungerar bra?
  • När uppstår det konflikter?
  • Vilka utmaningar stöter ni på?
  • vad kan vi lära av varandra?

Plats

Kursen genomförs digitalt. Läs mer längst ner vad du behöver för att kunna genomföra kursen.

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Datum:
 • 2020-10-02
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 11:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-09-25
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.
 • Anmäl här