A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Pedagogiskt ledarskap (100 gp)

Gymnasiekursen genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

OBS! Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Det professionella förhållningssättet är mycket viktigt i arbetet inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning. Medarbetare ska kunna förhålla sig till både personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt kollegor på et yrkesmässigt sätt. Genom att ha kunskaper om vad som sker i grupper och vid möten med andra människor, kan medarbetare se både den egna och andras roll i sammanhangen. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap om olika typer av ledarskap. Du får också kunskap om vilken betydelse ledaren har för att inspirera och motivera till deltagande och delaktighet inom yrkesområdet. Ett mål med kursen är att ge kunskaper om grupper och grupprocesser och hur detta påverkar ledaren, individen och gruppen. Du får diskutera och lyfta fram det pedagogiska förhållningssättet i arbetet.

Innehåll

 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
 • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet, men har erfarenhet av yrket.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna sker digitalt på de utsatta datumen. Du kommer få en länk till träffarna där kursstart närmar sig.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, case/ fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Skolverket rekommenderar och utbildningsanordnaren kräver att man kan visa upp att man tillräckliga förkunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet skickas till Forum Carpe.
OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till projektledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg alternativt testresultat skickas till:
Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, stryks anmälan.
Klicka här för mer information om test och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Tid

Kursen startar vecka 37, 2020 tisdag 8 september kl. 09.00-16.00 och fortsätter totalt tio tisdagar. Kursen går mellan veckorna 37-46 2020. Sista tillfället är den 10 november. Träffarna genomförs på distans via webben.

Plats

Kursen genomförs digitalt. Läs mer längst ner vad du behöver för att kunna genomföra kursen.

Anmälan och avanmälan

Görs av ansvarig chef. Läs förutsättningar för anmälan här » på hemsidan innan du anmäler dig. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder

Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar. 

Avanmälan ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras hela kurskostnaden. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut till anmälande chef senast 21 augusti.

Frågor kring kursen

Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se telefon 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor)

Kursen genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här gymnasiekursen genomförs digitalt. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till kurstillfällena när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt
 • Startdatum:
 • 2020-09-08
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-08-24
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Gymnasiekursen genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum, annars debiteras hela kursavgiften. Kontakta Mia Grauers.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här