A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Posttraumatisk stress och emotionellt instabil personlighetsstörning

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

En person som varit med om våldsamma, kränkande eller chockartade händelser kan efteråt få psykiska symtom. För en del försvinner symtomen så småningom av sig själv, medan andra kan få psykiska trauman. Det innebär att symtomen är kvar. Tillståndet kallas för posttraumatiskt stressyndrom eller PTSD, som är en förkortning av engelskans ”posttraumatic stress disorder”.

En person med emotionellt instabil personlighetsstörning (tidigare Borderline disorder) kännetecknas av impulsivitet, emotionell instabilitet och svårigheter att bedöma både sig själv och andra. Leder många gånger till svårigheter i nära relationer. Vanligt är oro, ångest och depression.

Genom den här utbildningsdagen får du grundläggande kunskaper om diagnoserna och hur det kan ta sig uttryck i det dagliga livet. Vad är viktigt att vara uppmärksam på och hur stödja på bästa sätt?  Du får också reflektera över din egen roll som stödgivande person och vilken betydelse det får för att du ska känna dig trygg i yrkesrollen.

Innehåll

 • Vad innebär diagnoserna?
 • Anknytningsteori
 • Flyktbeteenden
 • Kort om behandling
 • Tecken att vara uppmärksam på?
 • Hur stödjer vi personerna på bästa sätt?
 • Metoder och förhållningssätt
 • Vikten av samverkan
 • Rollen som stödgivande person

Teori blandas med autentiska fallbeskrivningar

Målgrupp

Stödgivande personer inom socialpsykiatri, som arbetar brukarnära och som inte har kunskaper om diagnoserna sen innan.

Föreläsare

Ewa-Karin Ottosson, utbildare, legitimerad psykiatrisjuksköterska samt KBT-terapeut 

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-04-06
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-03-23
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Stödgivande medarbetare socialpsykiatri
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här