A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Psykisk ohälsa och intellektuell funktionsnedsättning

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Orsaken till detta är okänd, men bidragande orsaker kan vara en ökad känslighet och/eller en ökad stress till följd av levnadsomständigheter.

Hur kan vi som arbetar närmast personerna upptäcka att någon mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande? Utbildningsdagen ger också översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och symptom. Vi lyfter också vikten av samverkan med andra för att kunna stödja på bästa sätt.

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
 •  Diagnoser och symtom – Ångesttillstånd, depressioner, psykoser, bipolär sjukdom samt instabil personlighetsstörning
 •  Psykisk ohälsa eller intellektuell funktionsnedsättning?
 •  Beteendeproblematik
 •  Förebyggande insatser och stöd
 •  Om konflikter uppstår, hur skall de bemötas?
 •  Professionellt bemötande
 • Vikten av samverkan

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt och fallbeskrivningar

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS-utförarverksamhet

Föreläsare

George Rein, legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam kring personer med svåra beteenden, vid Habiliteringsenhet för barn och vuxna

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-04-30
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-04-16
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här