A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Rättshaveristiskt beteende

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade?

Som handläggare eller chef möter vi ibland personer som på ett destruktivt sätt driver sin egen sak och vägrar acceptera beslut eller andra omständigheter. Kontakt och samarbete är mycket svårt, personen kan också bli hotfull och våldsam. Hur kan vi arbeta på ett professionellt sätt i dessa sammanhang?

Ur innehållet

 • Vad är det som leder till ett rättshaveristiskt beteende?
 • Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta sätt?
 • Varför agerar personen som den gör?
 • Hur bemöta och vad tänka på?
 • Att bli utsatt för hot om anmälan, sociala media och fysiska hot
 • vad ska jag göra enligt lagen ?
 • Hur hanterar jag en våldsam person?
 • Samtal och strategi – Förhållningssätt och bemötandemodeller ex. lågaffektivt bemötande

Utbildningsdagen innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppreflektioner

Målgrupp

Handläggare och chefer inom LSS-verksamhet

Föreläsare

George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Utbildare och handledare med lång erfarenhet av arbete i specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Datum:
 • 2020-11-12
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-10-29
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Handläggare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här