A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Självskadebeteende

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Självskadebeteende är vanlig förekommande, hos såväl ungdomar som vuxna. Många verksamheter och anhöriga möter människor med självskadebeteende som kan ta sig i uttryck på många sätt.

Under denna dag får du kunskap om hur självskadebeteende kan se ut, varför man skadar sig själv och hur du bäst stödjer och förstår den drabbande.

I bemötandet är det nödvändigt med en fast kunskapsmässig grund att står på. Innehållet utgår från ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och Georges kliniska erfarenheter av självskadande.

Innehåll

 • Vad är självskadebeteende?
 • Myter om självskadande
 • Vad är syftet med självskadande?
 • Hur kan man förstå och stödja?
 • Självskadebeteende och identitet
 • Professionellt bemötande och egna känslor
 • Copingorienterat självskadebeteende vid normalbegåvning –självskadebeteende som överlevnadsstrategi

Föreläsare

George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning, har lång erfarenhet från arbete i specialistteam för svåra beteende på Habilitering för barn och vuxna.

Övrig information

Görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men det går bra att skicka ersättare vid förhinder.

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

Målgrupp

Medarbetar och chefer inom LSS, socialpsykiatri och HSL- teamen


Kursen genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Datum:
 • 2020-11-27
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-11-13
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här