A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Specialpedagogik 2 (100 gp)

Gymnasiekursen genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

OBS! Kurskostnad 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättning. Du får fördjupade kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument, för att i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.  Du lär dig mer om hur olika verksamheter har växt fram inom det specialpedagogiska området och hur den historiska utvecklingen bidrar till det synsätt vi har idag.
Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser och att du har grundläggande kunskaper inom området Stöd och hjälpmedel för att kunna lära mer om hur hjälpmedel kan anpassas på bästa sätt. En annan viktig aspekt som finns med är kommunikation och interaktion i samarbete och möten med människor.

Innehåll

 • Olika verksamheter inom funktionshinderområdet
 • Intresseorganisationer
 • Kommunikation
 • Stöd och hjälpmedel
 • Lagar och andra bestämmelser
 • Etik och förhållningssätt
 • Planering, genomförande och utvärdering

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har läst den valbara kursen utvecklingsstörning/ funktionshinder (Omvårdnadsprogrammet) eller Människor i behov av stöd (Barn- och fritidsprogrammet) eller har motsvarande kunskaper samt har erfarenhet av yrket.

OBS! Har du inte läst Omvårdnadsprogrammet med den valbara kursen utvecklingsstörning/funktionshinder, eller Barn- och fritidsprogrammet med den valbara kursen ”Människor i behov av stöd” ska du inte gå den här kursen utan istället välja kursen Specialpedagogik 1

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger. Träffarna sker digitalt på de utsatta datumen. Du kommer få en länk till träffarna när kursstart närmar sig.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter avslutad kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI).

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Tid

Kursen startar vecka 4, 2021, fredag 29 januari kl. 9.00-16.00 och fortsätter totalt tio fredagar. Sista kurstillfälle är fredag 9 april. Träffarna genomförs på distans via webben.

Plats

Kursen genomförs digitalt på de utsatta datumen. Läs mer längst ned vad du behöver för att kunna genomföra kursen.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas eller skickas till ansvarig person.

Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Klicka på länken nedan för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna

Mer om gymnasiekurser »

Anmälan och avanmälan

Görs av ansvarig chef. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka innan kursstart. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar efter en vecka innan kursstart så får verksamheten betala hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare tre veckor innan kursstart.

Frågor kring kursen

Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, telefon 08-508 25 437


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här gymnasiekursen genomförs digitalt och på distans. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till kurstillfällena när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt
 • Startdatum:
 • 2021-01-29
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-01-04
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Gymnasiekursen genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum, annars debiteras hela kursavgiften. Kontakta Mia Grauers.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här