A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Stödja hälsofrämjande arbete

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Välkommen till en dag under temat ”Hur kan vi stödja till ett hälsofrämjande arbete?”

Forskning visar att kvinnor och män med funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa och får senare och sämre behandling jämfört med andra målgrupper. Hur kan vi tillsammans hjälpas åt att det blir förändring till det bättre?

Innehåll

 • Nationella hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.
 • Habilitering och hälsa berättar om sitt uppdrag, vad kan yrkesverksamma hämta där? Gränsdragningen mellan kommunernas HSL-funktioner och habilitering och hälsa? Psykisk ohälsa, beteendeproblem, samarbete kommun-primärvård-habilitering & hälsa-psykiatri med mera lyfts.
 • Projektet ”Hälsan spelar roll” drivs av Akademiskt primärvårdscentrum (APC) i Region Stockholm berättar om syftet och vad projektet innebär. Hur kan vi ge personer med LSS-insats ökad makt och möjlighet till självständiga och hälsosamma val i vardagen? Låt er inspireras!
 • Järfälla kommun delar med sig av deras erfarenheter av att ingå i projektet ”Hälsan spelar roll”.
 • Gruppbostäder från Botkyrka kommun berättar hur de arbetar förbyggande kring hälsa.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS och socialpsykiatri

Föreläsare

 • Eva Flygare Wallén projektledare med kollegor från projektet ”Hälsan spelar roll” som drivs av Akademiskt primärvårdscentra, APC
 • Annika Brar habiliteringsläkare och Ann-Charlotte Jönsson, kommunikationsstrateg, Habiliteringens resurscenter
 • Birgitta Krantz arbetsinstruktör, Mari och Pernilla deltagare från Libra daglig verksamhet i Järfälla kommun.
 • Medarbetare från gruppbostäder i Botkyrka kommun

Plats

Kursen genomförs digitalt. Läs mer längst ner vad du behöver för att kunna genomföra kursen.


Kursen genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt
 • Datum:
 • 2020-09-17
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-09-04
 • Plats:
 • Genomförs digitalt.
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här