A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Utmanande beteende

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Välkommen till en föreläsning med mål att besvara frågor som: Vad är utmanande beteende? Vad kan utlösa och vidmakthålla? Hur kan vi ge stöd?

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med personer som har behov av stöd i form av till exempel gruppbostad eller daglig verksamhet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och ofta autism.

Innehåll

Föreläsare från ett tvärprofessionellt team som är specialiserade på allvarliga utmanande beteenden kommer under dagen bland annat beröra:

 • Tydliggörande pedagogik
 • Anpassat bemötande för att förebygga
 • Positivt beteendestöd
 • Alternativ och kompletterande kommunikation
 • Stödjares roll att uppmärksamma och lotsa vidare

Målgrupp

Medarbetare och chefer

Föreläsare

Magnus Ivarsson, psykolog, Pernille Roch-Norlund, psykolog, Channa Lönnå, specialpedagog. Alla från VUB-teamet, Habilitering och hälsa

Övrig information

Anmälan görs via chef för att samordna att maximalt 2 medarbetare per chef anmäls, då det finns ett begränsat antal platser.

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Kursen genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till träffarna när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Datum:
 • 2020-10-06
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 15:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-09-22
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här