A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Autism och neuropsykiatri – på grundläggande nivå

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Den här tvådagarskursen ger dig en grundläggande kunskap om autismspektrumtillstånd med eller utan intellektuell funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen. Även en översiktlig kunskap om andra neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och ADD. Vidare om olika strategier, bemötande och metoder för att stödja den enskilde på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap, forskning och med den enskildes delaktighet.

Innehåll

 • Översiktligt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, och Tourettes syndrom samt intellektuell funktionsnedsättning
 • Funktionsnedsättningskunskap om autism – vad innebär det att leva med autism? Orsaker, symptom, diagnos och bedömning
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Autentiska fallbeskrivningar
 • Hjälpmedel och metoder – att skapa ordning i kaos
 • Kontinuitet, kommunikation och struktur
 • Socialt samspel
 • Betydelsen av stimulans/fritidsaktiviteter
 • Pedagogiskt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande
 • Diagnoskriterierna enligt DSM-5

Utbildningsdagarna innehåller en kombination av teoretiska avsnitt, fallbeskrivningar och gruppdialoger. En arbetsplatsanknuten hemuppgift mellan kurstillfällena ingår i kursen.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS-utförarverksamhet

Föreläsare/seminarieledare

George Rein, leg. psykolog med KBT-inriktning. Lång erfarenhet av att arbeta i specialistteam för svåra beteenden på Habiliteringen för barn och vuxna.

Plats

Kursen genomförs digitalt. Läs mer längst ner vad du behöver för att kunna genomföra kursen.

Datum och tid

Kursdag 1, 2020-12-04

Kursdag 2, 2020-12-17

Tid, båda dagarna kl. 9.00-16.00

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Kursen genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till träffarna när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Startdatum:
 • 2020-12-04
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-11-19
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Tvådagarskurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här