A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Social dokumentation – från teori till praktik

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

En två dagarskurs med syfte att förtydliga det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatri och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Du får fördjupade kunskaper i social dokumentation för att kunna vägleda kollegor. Social dokumentation rätt använt, skapar samsyn och samarbete för det gemensamma uppdraget som ger kvalitativ omsorg för dem verksamheten är till för.

Hur kan vi gå från att tänka på genomförandeplanen som ett dokument och istället använda den som en karta för att möta den enskilde personens behov.

Innehåll

Kursen utgår från de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Du får kunskap i att skriva genomförarplan, sätta mål, föra journalanteckningar och följa upp insatsen. Seminariet innefattar en hemuppgift att diskutera med kollegor eller chef som följs upp tillfälle två.

 • Lagar och direktiv som styr social dokumentation
 • Rättssäkerhet och sekretess
 • Från beslut till genomförarplan
 • Att skriva genomförarplan och sätta upp mål
 • Att föra journal – vad behöver du tänka på?
 • Fallbeskrivningar
 • Livskvalitet och delaktighet
 • Lex Sahara och avvikelser
 • Kvalitetsarbete och uppföljning, synpunkter och klagomål

Målgrupp

Medarbetare och chefer i utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri. För dig som behöver fördjupade kunskaper i social dokumentation.

Föreläsare

Johan Appel utbildar, föreläser och handleder inom omsorgen sedan 2015. Johan har ingått i framtagandet av Socialstyrelsens kunskapsstöd; delaktighet och inflytande i arbetet med genomförarplaner (2014)

Datum och tid

Kursdag 1, 2021-02-11

Kursdag 2, 2021-02-24

Kl. 9-16

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar då för att din närvaro registreras under kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik och eventuella kursintyg.

 • Startdatum:
 • 2021-02-11
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-01-28
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Tvådagarskurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här