A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Stereotypt självskadebeteende vid intellektuell funktionsnedsättning

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Många verksamheter och anhöriga inom LSS-området möter människor med självskadande beteende av Stereotypt – repetitivt slag och som har relativt fast uttryck, t.ex. huvuddunkning, slå sig själv, nypande, handbitande med mera. Den här typen av beteende förknippas med intellektuell funktionsnedsättning, Autismspektrumtillstånd, Downs syndrom med flera.

För att kunna bemöta och stötta dessa människor är det absolut nödvändigt att ha en fast kunskapsmässig grund att stå på. Föreläsningen baseras på ett humanistiskt perspektiv, aktuell forskning och föreläsarens kliniska erfarenheter av stereotypt självskadebeteende.

Innehåll

 • Vad är stereotypt självskadandebeteende?
 • Vilka orsaker finns till det?
 • Hur kan man förstå och stödja?
 • Hur kan man samla information/registrera beteendet?
 • Hur kan man bemöta beteendet?
 • Hur kan man behandla beteendet?

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom LSS och yrkesfunktioner från HSL-teamen

Föreläsare

George Rein är handledare, föreläsare legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och handledning av personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri och demensvård. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteende på habiliteringen i Uppsala. Sedan dess handleder personalgrupper inom kommunala och privata verksamheter.

Övrig information

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Du ansvarar få för att din närvaro registreras unnder kurstillfället för att undvika faktura på avbokningsavgift. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.


Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på det utsatta datumet via webben. Du kommer att få en länk till träffen när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker genomföra utbildningen tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2021-02-19
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-02-05
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas i tid skickas en faktura på 1 000 kronor. Avgiften tas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här