A A A

Gott liv som äldre

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig.

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre. Hur ska de bo och vad ska de göra när åldern stiger och pensionen närmar sig?

Välkommen till en eftermiddag om aktiviteter och boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) som åldras. Representanter för projektet Gott liv som äldre berättar om projektet och delar med sig av sin kunskap.

Projektet är finansierat av Arvsfonden med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Projektägare är Länsförbundet FUB Västmanland.

Innehåll

 • Information om projektet och vad resultatet ska bli – användbara verktyg bland annat
 • Kunskap och bakgrund om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och åldrande
 • Dialog om de problem, möjligheter och lösningar du upplevt kring boende och aktiviteter för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar också gärna del av goda idéer och lärande exempel.

Frågor att diskutera kan till exempel vara:

 • Finns det beredskap för att se över vilken boendeform och miljö som blir bäst för en person som t ex åldras med demens?
 • Finns rutiner i stödet som erbjuder personerna möjlighet att förstå sitt åldrande?
 • Möjlighet att förstå vad pensionering betyder? Vad personen då drömmer om att göra? Vilken verksamhet de önskar? Finns de verksamheterna?
 • Möjlighet till aktiviteter, valmöjligheter, olika utbud, gemenskap och att hålla liv i de sociala, finns det?

Medverkande

 • Kia Mundebo, projektledare, sakkunnig Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning
  Kia presenterar kort projektet ”Gott Liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF”. Hon berättar om forskning och praktisk erfarenhet. Hon ställer sig också frågor som: vad behöver den här gruppen för att kunna leva ett gott liv hela livet? Vad säger personerna själva kontra omgivningen? Behöver vi tänka nytt och/eller tänka om och vilka lösningar finns?
 • Cecilia Olsson, filosofie doktor i specialpedagogik, sakkunnig intellektuell funktionsnedsättning  i projektet
  Föreläsningen kommer att behandla vad det innebär att ha en intellektuell funktionsnedsättning och andra vanliga funktionsnedsättningar som tillägg samt ge konkreta exempel på stöd och anpassningar. Den tar också upp vad det innebär att åldras när man har IF, hur detta ställer specifika krav på omgivningen när det gäller praktiskt stöd och bemötande.
 • Mickan Lüning,representant, Svenska Downföreningen
  Mickan talar om de specifika svårigheter personer med Downs syndrom har som kan påverka livskvaliteten. Det är viktigt att personal har kunskaper om de sjukdomar som är förknippade med Downs syndrom. Många i denna grupp har ett tidigare åldrande vilket också kräver tidigare planering.
 • Mats Janson, sakkunnig utredare och redaktör på Autism- och Aspergerförbundet.
  Att åldras med autism är ett område som behöver uppmärksammas mer, inte minst hur vi kan ge personer med autism förutsättningar för det goda åldrandet. Mats tar upp vad vi vet om autism och åldrande och vilka erfarenheter vi kan använda.

Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här aktiviteten genomförs digitalt. Det innebär att ingen fysisk träff kommer att ske utan den hålls istället på utsatt datum via webben. Du kommer att få en länk till träffen när dagen närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

Även ni som tänker delta vid aktiviteten tillsammans i arbetsgruppen och endast använda en dator och en länk behöver göra en anmälan per person. Anmälningsuppgifterna behövs för statistik.

 • Datum:
 • 2020-10-08
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-10-02
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare & chefer
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Aktiviteten genomförs digitalt. Du kommer att få en länk till aktiviteten via mejl.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Görs via länk i bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här