A A A

GENOMFÖRS DIGITALT
Hälsopedagogik (100 gp)

OBS! Kurskostnad 4000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får lära dig att arbeta förebyggande för att främja en så god hälsa som möjligt. Kursen tar upp olika hälsofrämjande arbetssätt och du får kunskap om hur du kan motivera och skapa förutsättningar så att den enskilde ska kunna göra så hälsosamma val som möjligt. Ett salutogent förhållningssätt som utgår från den enskildes förutsättningar och delaktighet är en viktig grund för detta.

Kursen tar upp både frisk- och riskfaktorers påverkan på hälsa, till exempel kost, motion, rekreation samt droger och stress. De metoder som ingår i kursen utgår från de lagar, mål, och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Om du ska söka utbildning till stödpedagog är denna kurs obligatorisk.

Innehåll

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet men har erfarenhet av yrket. Om du ska söka utbildningen på yrkeshögskolan till stödpedagog är denna gymnasiekurs ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Kursupplägg

En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI.

Arbetsformer i kursen

Litteraturstudier, fallbeskrivningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, tentamen, samt enskilda inlämningsuppgifter. Examinationsuppgiften i kursen kommer att kopplas till den verksamhet du arbetar i och förutsätter en dialog med kollegor och/eller chef.

Tid

Kursen startar vecka 13 2021, torsdag 1 april kl. 9-16 och fortsätter totalt tio torsdagar. Sista kurstillfälle är torsdag 10 juni.

Plats

Kursen genomförs digitalt via plattformen Teams på torsdagar under tio veckor

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska krävs att du skickar in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Du måste visa upp att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet och gå kursen.

Har du betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en svensktest innan du anmäler dig till kursen. Svensktestet gör du hos vuxenutbildningen i din hemkommun.

OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat från svensktest skickas in till Forum Carpe innan sista anmälningsdagen för kursen.

Betyg eller testresultat mejlas eller skickas till ansvarig person.

Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Klicka på länken nedan för mer information om svensktest och vad som gäller kring gymnasiekurserna

Mer om gymnasiekurser »

Anmälan och avanmälan

Görs av ansvarig chef. Anmälan är bidande, men det går givetsvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

Om det blir fler anmälningar än vad det finns platser kommer vi behöva göra en fördelning av platserna mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar.

Sista datum för avanmälan är senast en vecka innan kursstart. Kontakta Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se Vid avanmälningar efter en vecka innan kursstart så får verksamheten betala hela kursavgiften.

Antagningsbesked

Vi mejlar ut antagningsbesked till anmälande chef och deltagare cirka tre veckor innan kursstart.

Frågor kring kursen

Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, telefon 08-508 25 437

Aktiviteten genomförs digitalt – vad innebär det?

Den här gymnasiekursen genomförs digitalt och på distans. Det innebär att inte fysiska träffar kommer att ske utan de hålls istället på de utsatta datumen via webben. Du kommer att få en länk till kurstillfällena när kursstarten närmar sig.

För att kunna genomföra kursen behöver du:

 • Tillgång till dator eller surfplatta
 • En stabil internetuppkoppling
 • Ett headset med mikrofon kan vara bra att ha men är inte nödvändigt

 

 • Startdatum:
 • 2021-04-01
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2021-03-05
 • Plats:
 • Genomförs digitalt
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Gymnasiekursen genomförs antingen digitalt eller i fysisk form. Mer information kommer.

  Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum, annars debiteras hela kursavgiften. Kontakta Mia Grauers.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.
 • Anmäl här