A A A

Hälsopedagogik (100 gp)

OBS! Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv. Du får lära dig att arbeta förebyggande för att främja en så god hälsa som möjligt. För att kunna motivera och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna göra så hälsosamma val som möjligt tar kursen upp olika hälsofrämjande arbetssätt. Ett salutogent förhållningssätt som utgår från den enskildes förutsättningar och delaktighet är en viktig grund för detta.

Kursen tar upp både frisk- och riskfaktorers påverkan på hälsa, till exempel kost, motion, rekreation samt droger och stress. De metoder som ingår i kursen utgår från de lagar, mål, och överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och internationell nivå.

Om du ska söka utbildning till stödpedagog är denna kurs obligatorisk.

Kursupplägg
En dag i veckan, sammanlagt 10 gånger.

Kursen omfattar 100 gymnasiepoäng, betyg ges efter genomgången kurs. Observera att det ingår arbetsuppgifter mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Parallellt med studierna vid Lernia genomför du kursen på internet via en lärportal. Hur det går till får du information om när kursen startar. Du måste lägga ner mer tid på studierna än enbart den dagen du är vid Lernia

Innehåll

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande utbildning inom funktionshinderområdet samt om du söka utbildningen till stödpedagog där denna kurs är ett obligatoriskt förkunskapskrav.

Annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk
Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Skolverket rekommenderar och utbildningsanordnaren kräver att man kan visa upp att man tillräckliga förkunskaper i svenska, motsvarande grundskolenivå, för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra en nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Nivåtesten gör du hos Vuxenutbildningen i din hemkommun. Testresultatet skickas till Forum Carpe.
OBS! För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till projektledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg alternativt testresultat skickas till:
Forum Carpe
Mia Grauers
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om betyg eller testresultat inte har inkommit till sista anmälningsdagen, stryks anmälan.
Klicka här för mer information om test och vad som gäller kring gymnasiekurserna.

Tid
Kursen startar v 47, 2019, tisdag 19 november kl. 09.00-16.00. Övriga kurstillfällen är tisdagar kl. 09.00-16.00. Kursen går mellan v 47-6 2020. Kursupphåll v 52-1 2020. Sista dag tisdag 4 februari 2020.

Plats
KompetensUtvecklingsInsittutet, KUI, Göta Ark, Medborgarplatsen 25

Anmälan
Görs av ansvarig chef. Läs förutsättningar för anmälan på hemsida innan du anmäler dig. Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinderOBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar. 

Antagningsbesked
Senast 28 oktober.

Frågor kring kursen

Mia Grauers projektledare, maria.grauers@stockholm.se telefon 08 508 25 437 (frågor om nivåtest eller andra kursadministrativa frågor)

Vägbeskrivning

 • Till Medborgarplatsen, tunnelbanans gröna linje sedan promenad.
 • Till Södra station med pendeltåg sedan promenad.

Till sist; tänk på att många kan vara känsliga för starka dofter, kom därför parfymfri

 • Startdatum:
 • 2019-11-19
 • Antal tillfällen:
 • 10
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-23
 • Plats:
 • KompetensUtvecklingsInsitutet, KUI, Göta Ark, Medborgarplatsen 25
 • Form:
 • Gymnasiekurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Kurskostnad 3500 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

  Avanmälan ska göras senast en vecka före aktuellt datum, annars debiteras kurskostnaden.

  Fika och lunch ingår ej.

  OBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar.
 • Anmäl här