A A A

Handläggning och dokumentation

Tvådagarskurs

Vi erbjuder nu en nyskapad kurs för handläggare som arbetat ett tag inom funktionshinderområdet, gärna mer än ett år, och vill uppdatera och förfina sin kunskap.

Mål och upplägg med kursen

Målet med utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med hög kvalitet. Utbildningen bygger på gällande lagstiftning och brukarens rätt till delaktighet och att bestämma över sitt liv. Utgångspunkter är Socialtjänstlagen, LSS, IBIC, (Individens Behov i Centrum) samt Socialstyrelsens föreskrifter om handläggning och dokumentation. Teori varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar i mindre grupper. Arbetsplatsanknutna uppgifter mellan de båda kurstillfällena.

Observera att kursen inte kan anpassas efter de specifika verksamhetssystem som olika kommuner använder.

Innehåll

Handläggningsprocessen från ansökan till utförande

 • Hur formulerar vi mål för beslut om bistånd och insatser som stämmer med den sökandes vilja och som är möjliga att mäta och följa upp?
 • Hur dokumenterar vi den enskildes situation och funktionsförmåga på ett respektfullt sätt?
 • Barnperspektivet, hur arbetar vi med det i handläggningen av barn eller när det gäller vuxna personer med funktionsnedsättning som har barn?
 • Hur mycket fakta bör en utredning enligt SOL och LSS innehålla – det vill säga hur undviker man att utredningen blir alltför omfattande, utan att man utelämnar relevanta fakta? Vilka fakta bör ingå i beställning/uppdrag till utföraren?
 • Hur skriver man utredning och beställning/uppdrag så att den enskilde förstår?
 • Hur får vi en enhetlighet – ”röd tråd”- genom hela processen till utförandet av insatsen? Vilken är handläggarens roll ?

Föreläsare
Harriet Holmgren är socionom med lång erfarenhet av myndighetsutövning inom områdena funktionsnedsättning och äldreomsorg samt erfarenhet från landstingets habilitering. Harriet arbetar som konsult med inriktning på utbildning och handledning för LSS-handläggare och biståndshandläggare.

Tid
22 oktober
8 november
Båda dagarna kl. 9.00-16.00

Plats
Utbildningen genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets (KUI) utbildningslokal Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5, sal Malmen

 • Startdatum:
 • 2018-10-22
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-10-01
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Kortkurs
 • Målgrupp:
 • Handläggare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Ingela Nilsson. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här