A A A

Hur kan vi utveckla samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer ?

Ta del av senaste forskningen från FoU Södertörn och få inspiration, ökad förståelse och konkreta idéer på hur jobba vidare med samverkan mellan enheter för funktionshinder och enheter för barn och unga. Hur samverkar vi inom socialtjänsten för att barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer ska få rätt stöd?

 • Vad krävs för god samverkan?
 • Hur påverkar lagarna (LSS och SoL) vårt arbete?
 • Var är barnperspektivet?

Föreläsare

 • Åsa Bringlöv, FoU Södertörn, inriktning samverkan.
 • Kristina Engwall, FoU Södertörn, inriktning barnperspektiv och funktionshinder.
 • Medarbetare från Haninge kommun.
 • Moderator, Ingela Nilsson Forum Carpe

Målgrupp

 • LSS-handläggare och socialsekreterare som arbetar med barn och unga
 • Enhetschefer för LSS-handläggare och socialsekreterare
 • Verksamhetsutvecklare som arbetar på myndighetssidan

Anmälan
OBS! Till den här föreläsningen sker anmälan via olika länkar beroende på vilket område du tillhör.

 • Datum:
 • 2018-09-27
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 15:30
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-09-13
 • Plats:
 • Bolinders plan 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning & dialog
 • Målgrupp:
 • Handläggare, chefer med flera
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Ingela Nilsson. Lunch ordnas på egen hand.