A A A

Introduktion i att arbeta behovsstyrt enligt IBIC, Individens behov i centrum

Flera personer sitter runt ett bord och skriver.

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Det behovsinriktade arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

Innehåll

 • IBIC – en modell
 • ICF – komponenter och funktioner
 • Systematiskt arbetssätt
 • Socialtjänstens mål och värdegrund – KASAM (Känsla av sammanhang)
 • Kontaktmannens roll – ledare för omvårdnadsprocessen!
 • Livskvalitet, välbefinnande och hälsa (WHO 2001)
 • Mål, uppföljning och utvärdering (SOFS 2011:9)
 • Samtal och kommunikation – samtalets fyra faser
 • Samverkan med andra yrkesfunktioner samt anhöriga
 • Arbetslagets betydelse – samarbete och samsyn

Föreläsare
Mats Evaldsson, utbildare på KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI), Mats har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS.

Målgrupp
Chefer, nyckelpersoner och medarbetare främst från utförarsidan

Plats
Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm

 • Datum:
 • 2019-09-18
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-11
 • Plats:
 • Färgargårdstorget 1, Stockholm
 • Form:
 • Föreläsning
 • Målgrupp:
 • Chefer, medarbetare med flera
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att utgå. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här