A A A

FLYTTAS FRAM!
Kommunikativt och kognitivt stöd – från teori till praktik

Välkommen till en tvådagarskurs om kommunikativt och kognitivt stöd. Ett stöd som för personer med kognitiva funktionsnedsättningar många gånger är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Kursen innebär teoretiska avsnitt, dialog och en arbetsplatsanknuten hemuppgift mellan kurstillfällena. Hemuppgiften kommer att ligga till grund för dialog och återkoppling under dag 2.

Innehåll

Dag 1

 • Förståelse för kognition och kognitiva funktionsnedsättningar
 • Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd? När och varför använda?
 • Alternativ och kompletterande kommunikation och kognitivt stöd utifrån kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Hemuppgift

Dag 2

 • Presentation av hemuppgift
 • Fortsättning Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och kognitivt stöd utifrån kognitiva funktionsnedsättningar
 • Fallbeskrivningar samt praktiskt arbete

Målgrupp
Medarbetare inom utförarverksamhet

Föreläsare
Therese Pettersson, utbildare och arbetsterapeut

Datum och tid
2020-05-20 och 2020-06-02. Båda dagarna 9.00-16.00

Plats
Utbildningen genomförs i Kompetensutvecklingsinstitutets utbildningslokal, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset) Trapphus A, plan 5 ( 1 trappa upp vid Restaurangen Baras Imperium

Övrig information
Ett tips till dig som chef är att tillsammans med medarbetarna som ska gå kursen prata om hur kunskaperna kan komma till nytta i praktiken. Kanske det behöver skapas förutsättningar eller också handlar det om hur det redan pågående arbetet kan förfinas.

 • Startdatum:
 • 2020-05-20
 • Antal tillfällen:
 • 2
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-05-06
 • Plats:
 • Medborgarplatsen 25, Stockholm
 • Form:
 • Tvådagarskurs
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  För- och eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här