A A A

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

OBS! För att flertalet kommuner ska få möjlighet att delta i den här aktiviteten kan en fördelning av platser bli aktuell. Om en fördelning blir aktuell kommer ni att bli kontaktade.

Tycker du också att det här är svårt? Att veta hur man ska omsätta konventionen i praktiken? Vill du få tips och inspiration från kollegor över kommungränserna? Då är du välkommen till det här seminariet.

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Hur fungerar det för personer med funktionsnedsättning i våra verksamheter ? Hur stödjer vi till full delaktighet i praktiken? Vad betyder jämlikhet i levnadsvillkor ? Under förmiddagen får ni möjlighet att reflektera med kollegor i länet kring hur leva upp till intentioner i lagstiftning och konventioner.

Innehåll

 • FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, barnkonventionen
 • Nationell funktionshinderpolitik
 • Intentioner i Lagen om stöd och service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL)
 • Senaste nytt om LSS-utredningen
 • Dialog och reflektion om hur vi kan arbeta med FN’s konventionen för personer med
 • funktionsnedsättning i praktiken
 • Tips och verktyg om hur arbeta vidare i den egna verksamheten

Seminarieledare
Malin Makboul & Ingela Nilsson från Forum Carpes verksamhetsledning

Avanmälan
Senast en vecka innan aktuellt datum till Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se

Plats
Nicolaisalen, Sabbatsbergsvägen 1

Målgrupp
Chefer och verksamhetsutvecklare utförare

Kontakt
Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se

 

 • Datum:
 • 2019-05-09
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-04-18
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Chefer verksamhetsutvecklare utförare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast en vecka före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till: Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se
 • Anmäl här