A A A

FLYTTAS FRAM!
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – från teori till praktik

Vill du bekanta dig med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? En konvention som tillsammans med LSS och SoL – lagarna innehåller värden som ska bli verklighet i praktiken. Vill du få tips och inspiration från kollegor över kommungränserna. Då är du välkommen till det här seminariet.

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Hur fungerar det för personer med funktionsnedsättning i våra verksamheter ? Hur stödjer vi till full delaktighet i praktiken? Vad betyder jämlikhet i levnadsvillkor ? Under förmiddagen får ni möjlighet att reflektera med kollegor i länet kring hur leva upp till intentioner i lagstiftning och konventioner.

Innehåll

 • FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning och kort om barnkonventionen
 • Intentioner i Lagen om stöd och service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL)
 • Nationell funktionshinderpolitik
 • Dialog och reflektion om hur vi kan arbeta med FN:s konventionen för personer med funktionsnedsättning i praktiken
 • Tips och verktyg om hur arbeta vidare i den egna verksamheten med hjälp av konventionen

Målgrupp
Medarbetare inom LSS-verksamhet (utförare)

Seminarieledare
Malin Makboul och Ingela Nilsson från Forum Carpes verksamhetsledning

 • Datum:
 • 2020-05-19
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2020-05-05
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare LSS & HSL
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas kommer en avgift på 1000 kronor att faktureras. Avgiften skickas även ut vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen.

  Avanmälan senast en vecka innan aktuellt datum. Avanmälan görs via bekräftelsemejlet.

  Observera att det eventuellt kan bli aktuellt med fördelning av platser vid hög efterfrågan.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier.
 • Anmäl här