A A A

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (7,5 hp)

Kursen är skapad exklusivt för kommuner i Forum Carpes länssamverkan

OBS! Kurskostnad 11 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivaret

Under kursen behandlas

 • kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd till vissa funktionshindrade,
 • genomgång av SOU 2018:88 föreslagna förändringar i lagen
 • LSS, dess värdegrund och bärande principer,
 • kompetenskrav,
 • beställning och genomförandeplan,
 • förvaltningsrätt,
 • sekretess,
 • lex Sarah, rapporteringsplikt,
 • dokumentationsskyldighet,
 • kvalitetssäkrad verksamhet,
 • god man,
 • yrkesroll, samtalsmetodik och bemötande,
 • funktionsnedsättning, orsak och konsekvens.

Undervisningsformer och upplägg
Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med grupparbeten. Tillfällen ges även till gruppdiskussioner för att öka förståelsen och samtidigt ge ökade möjligheter att hitta vägar att praktisera de teoretiska kunskaperna inom yrket. Den bundna, lärarledda undervisningen är 8 heldagar.

Målgrupp
Enhetschefer, biträdande enhetschefer, samordnare

Datum
30/9, 1/10, 28/10, 29/10, 25/11, 26/11, 27/11 och 10/12.

Plats
Ersta Sköndal Högskola, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal.

Examinationsformer och betyg
Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd individuell skriftlig tentamen Betygssättning sker med betygen godkänd (G) och icke godkänd (U).

Litteratur
Kurslitteraturen skickas som paket/avi till kursdeltagarnas hemadress för avhämtning på postens utlämningsställe. Ersta Sköndal högskola svarar för litteraturbeställningen.

Antagningsbesked
Slutlig bekräftelse och antagning skickas under vecka 34.

Frågor
Har du frågor om kursen kontakta Ingela Nilsson, Forum Carpe, ingela.s.nilsson@stockholm.se eller per telefon 08-508 25 404

eller

Ulf Hammare, Ersta Sköndal högskola ulf.hammare@esh.se eller per telefon 08-555 05 109

Vägbeskrivning
Från tunnelbanestation Gullmarsplan går buss 188 och den tar ca 15 min till Sköndal.

 • Startdatum:
 • 2019-09-30
 • Antal tillfällen:
 • 8
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-09
 • Plats:
 • Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Campus Sköndal, Herbert Widmans väg 12, Sköndal
 • Form:
 • Högskolekurs
 • Målgrupp:
 • Enhetschefer med flera
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Kurskostnad 11 000 kr per kursplats som bekostas av respektive arbetsgivare

  Avanmälan ska göras senast två veckor före aktuellt datum, annars debiteras kurskostnaden.

  Varken fika eller lunch ingår.

  OBS! Det kan behöva göras en fördelning av platser mellan kommuner/stadsdelsförvaltningar vid många anmälningar.
 • Anmäl här