A A A

Nätverksträff för chefer och samordnare inom HSL

Dialogforum för chefer/samordnare i HSL organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra.

Innehåll

 • Anneli Karmala, fysioterapeut, och Anneli Lauhrén, sjuksköterska, är verksamma i Resursteamet HSL i Sundbyberg stad. De presenterar hur de arbetar med kartläggningsmaterialet Tidiga tecken utifrån sin organisation och sina förutsättningar. Dialog & erfarenhetsutbyte följer på presentationen.
 • Karl Olsson är psykolog vid habiliteringen i Uppsala och arbetar med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), bland annat med demensutredningar. Han bedriver också ett forskningsprojekt om åldrande och demens hos personer med IF och presenterar här en del av de senaste kunskaperna på området samt vilka utmaningar som finns i att utreda demens hos personer med IF.
 • Återkoppling från arbetsgruppen som arbetar med en skrivelse till StorSthlm gällande samverkan med landstinget utifrån rätten till en jämlik vård.

Målgrupp
Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna

Övrig information
I anmälan finns det möjlighet att skriva ned frågor ni önskar lyfta under träffen.

 • Datum:
 • 2019-05-28
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-05-21
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer MAS:ar samordnare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuell datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till maria.grauers@stockholm.se
 • Anmäl här