A A A

Nätverksträff för chefer och samordnare inom HSL

Dialogforum för chefer/samordnare i HSL organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra.

Vid nätverksträffen den 6 december 2018 påbörjades en diskussion om att göra en skrivelse till StorSthlm kring uppdraget i den kommunala HSL-verksamheten i Stockholms län, som övergick till kommunerna i oktober 2015. Nätverket önskar lyfta hur man kan främja till en jämlik vård för alla medborgare. Vad läggs i begreppet jämlik vård.
Inför att bilda en arbetsgrupp och påbörja skrivelsen ägnas denna träff åt att identifiera hur HSL-teamen är organiserade.

Innehåll

 • Hur är HSL-teamen organiserade i kommunerna?
 • Hur många patienter har insatser från HSL-teamen?
 • Vilka punktinsatser görs?
 • Hur jobbar vi med förebyggande arbete?
 • Vad behöver patienterna få tillgång till?
 • Hur ser förutsättningar ut för HSL-teamen?
 • Uppdrag och gränsdragningar?
 • Läkarmedverkan?

Anmälan
I anmälan finns det möjlighet att skriva ned frågor ni önskar lyfta vid träffen.

Plats
Sabbatsbergsvägen 1, Nicolaihuset, Stockholm

Målgrupp
Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

 

 

 • Datum:
 • 2019-03-05
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 12.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-26
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer samordnare MAS:ar
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuellt datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till maria.grauers@stockholm.se
 • Anmäl här