A A A

Nätverksträff för chefer och samordnare inom HSL

Bild på ett stetoskop

Foto: Hush Naidoo/Unsplash

Dialogforum för chefer/samordnare i HSL-organisationerna för utbyte av erfarenheter och låta inspireras av varandra.

Innehåll

 • Charlotte Fagerstedt och Charlotte Damberg från StorSthlm besöker nätverket.
  • StorSthlm berättar om sina uppdrag, arbetsgång och hur beslutsprocesser ser ut.
  • Hur kan vi hjälpa varandra; chefer inom HSL-nätverket och StorSthlm
  • Hur kan StorSthlm vara nätverket behjälpligt i sådant som berör regionala ”rutiner” för att uppnå jämlik vård?
  • Hur kan cheferna inom HSL-organisationerna i regionen lyfta frågor som uppkommer i nätverket till StorSthlm? Vilken är den bästa gången?
 • Dialog
  • Samverkan med boenden.
  • Lagstiftningskrockar HSL och LSS

Föreläsare
Charlotte Damberg och Charlotte Fagerstedt från StorSthlm

Anmälan
Specificera vilka frågor ni vill ta med StorSthlm i samband med anmälan och andra områden ni vill lyfta vid träffen. StorSthlm önskar veta vilka frågor som är angelägna för verksamheterna i kommunerna.

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum till Mia Grauers, e-post: maria.grauers@stockholm.se

Målgrupp
Chefer, MAS:ar och samordnare inom HSL-organisationerna

 • Datum:
 • 2018-12-06
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-12-03
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast två dagar före aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Mia Grauers. Lunch ordnas på egen hand.
 • Anmäl här