A A A

Nätverksträff för arbetsterapeuter inom HSL

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Innehåll

 • SKL-överenskommelsen och vad den innebär gällande förskrivnings/kostnadsansvar
 • Förtroendeskrivning och vad det  innebär
 • Samarbete psykiatri, privata aktörer, primärvård, hab, Stock

Anmälan
Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

Målgrupp
Arbetsterapeuter anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

Övrig information
Kaffe ingår.

 • Datum:
 • 2019-02-19
 • Starttid:
 • 13:30
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-15
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Arbetsterapeuter HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Anmäl här