A A A

Nätverksträff för chefer inom personlig assistans

– Tema arbetsmiljö och självbestämmande

Välkommen till en träff där du som chef och nyckelperson inom personlig assistans, ledsagning och avlösare får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner i länet.

Den här träffens teman togs fram av de chefer som närvarade på förra nätverksträffen.

Förmiddagen inleds med att Sara Erlandsson, forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, pratar om det pågående forskningsprojektet som heter Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och arbetsmiljö. I arbetet har det genomförts intervjuer och enkätundersökningar med bland annat anställda inom personlig assistans. Hur upplever de sitt arbete? Vad är positivt i jobbet och vad är påfrestande? Och hur skiljer sig detta från andra yrken?

Detta blir också utgångspunkten i förmiddagens dialog kring självbestämmande och arbetsmiljö.

Målgrupp
Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans. ledsagare och avlösare

 • Datum:
 • 2019-03-07
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-28
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuellt datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddags/Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till: malin.makboul@stockholm.se, 08-508 25 010
 • Anmäl här