A A A

Nätverksträff för chefer inom personlig assistans

– Tema arbetsmiljö och självbestämmande

Välkommen till en träff där du som chef och nyckelperson inom personlig assistans, ledsagning och avlösare får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner i länet.

Den här träffens teman togs fram av de chefer som närvarade på förra nätverksträffen:

 • Dialog och erfarenhetsutbyte kommuner/stadsdelsförvaltningar emellan.
 • Identifiera gemensamt intressanta frågor/teman & goda exempel att lyfta på kommande träff.

Plats
Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm

Målgrupp
Chefer och nyckelpersoner inom personlig assistans. ledsagare och avlösare

Kontakt
Malin Makboul. malin.makboul@stockholm.se, 08-508 25 010

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum till malin.makboul@stockholm.se 08-508 25 010

 

 • Datum:
 • 2019-02-12
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 12.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-06
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer
 • Kontakt:
 • Malin Makboul
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuellt datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddags/Eftermiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till: malin.makboul@stockholm.se, 08-508 25 010
 • Anmäl här