A A A

Nätverksträff för chefer inom socialpsykiatrin

Välkommen till en nätverksträff för dig som är chef i verksamhet inom socialpsykiatri. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, ha dialog kring aktuella frågor och sprida goda exempel som finns i länets kommuner och stadsdelsförvaltningar.

På agendan:
Vid denna nätverksträff medverkar Sofia von Malortie från Socialstyrelsen och Louise Kimby från Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting. De kommer att presentera delar ur de reviderade nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt det nationella Vård- och insatsprogrammet för schizofreni som är under framtagande.

Under förmiddagen kommer även följande punkter lyftas:

 • Hur kan vi arbeta med delat beslutsfattande?
 • Hur kan vi stödja personer med självstigma?

Det finns även utrymme för efterföljande dialog och reflektion. I anmälan finns det möjlighet att ge förslag på fler ämnen eller frågor att lyfta under träffen.

 • Datum:
 • 2019-02-08
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-01
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Chefer inom socialpsykiatrin
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår och serveras ca kl. 10. Meddela eventuella kostallergier eller liknande till ingela.s.nilsson@stockholm.se .
 • Anmäl här