A A A

Nätverksträff för fysioterapeuter/sjukgymnaster inom HSL

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Innehåll

 • Föregående minnesanteckningar
 • Eventuellt inkomna frågor
 • Övriga frågor
 • Nästs möte

Anmälan
Det finns möjlighet att at ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

Plats
Sabbatsbergsvägen 1, Nicolaihuset, Stockholm

Målgrupp
Fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum till Mia Grauers

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

 

 • Datum:
 • 2019-03-07
 • Starttid:
 • 13.30
 • Sluttid:
 • 16.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-03-04
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Fysioterapeuter sjukgymnaster HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Kaffe ingår.
 • Anmäl här