A A A

Nätverksträff för konstskapande verksamheter

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Hur kan man hantera olika synsätt mellan kollegor i arbetsgruppen?
 • Hur kan vi arbeta över gränserna mellan konst och musik? Kan vi ta hjälp av varandras kompetenser mellan kommuner och stadsdelsförvaltningar?
 • Ta gärna med er skapelser som görs/tillverkas i era verksamheter för att inspirera och lära av varandra.

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum till Mia Grauers

Plats
Sabbatsbergsvägen 1, Nicolaihuset, Stockholm

Målgrupp
Medarbetare inom konstskapande verksamheter

Kontakt
Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se, 08-508 25 437

 • Datum:
 • 2019-03-22
 • Starttid:
 • 09.00
 • Sluttid:
 • 12.00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-03-19
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före aktuellt datum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier etc. till maria.grauers@stockholm.se
 • Anmäl här