A A A

Nätverksträff för verksamhetsutvecklare (eller motsvarande funktion) inom funktionshinderområdet i Stockholms län

Syftet med nätverket är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i länet, ha dialog om aktuella frågor och sprida goda exempel på arbetssätt och metoder.

Innehåll

 • Kvalitetsutveckling med utgångspunkt från tidigare brukarundersökning.

Vid denna nätverksträff så kommer Kristoffer Willstedt, kvalitetsutvecklare i Solna stad, att beskriva deras utvecklingsarbete som skett med utgångspunkt från föregående års brukarundersökning. Han kommer bland annat berätta om hur de tagit sig an uppgiften med att hitta vägar för träffsäkra åtgärder, trots en del utmaningar på vägen.

 • Hur har arbetet lagts upp, vilken metod har används och hur ser processen ser ut?
 • Vilka utvecklingsområden identifierades?
 • Erfarenhetsutbyte och reflektion i nätverket kring temat
 • Hur använda brukare som kunskapskälla? Pedagogiskt och systematisk? Hur kan vi arbeta evidensbaserat i praktiken? Dialog och erfarenhetsutbyte kring temat.
 • Övriga frågor att lyfta i nätverket

Målgrupp
Verksamhetsutvecklare eller motsvarande funktion inom funktionshinderområdet

Övrig information
När du anmäler dig finns möjlighet att ge förslag på fler ämnen/frågor att lyfta med kollegor i länet.

 • Datum:
 • 2019-02-13
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-02-06
 • Plats:
 • Sabbatsbergsvägen 1
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • Avanmälan måste göras senast två dagar före startdatum, annars utgår en avgift på 500 kronor. Avgiften utgår även vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser som gör att man inte kan komma till föreläsningen eller kursen. För att undvika avgift går det bra att skicka en ersättare som deltar i stället.

  Förmiddagsfika ingår, serveras ca kl. 10. Meddela eventuella kostallergier eller liknande senast 1 vecka innan aktuellt datum till: ingela.s.nilsson@stocholm.se
 • Anmäl här