A A A

Nätverksträff för konstskapande verksamheter

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Workshop med Mira Naskali och Maria Bergqvist från Skärholmens SDF
 • Ta gärna med er skapelser, foton på konstverk som era deltagare arbetat fram för att inspirera varandra.
 • Dialog:
  • Hur hantera olika synsätt mellan olika kollegor i arbetsgruppen?
  • Ta gärna med andra frågor ni vill reflektera och byta erfarenheter med varandra för att hämta inspiration

Föreläsare
Mia Naskali och Maria Bergqvist Lee, daglig verksamhet i Skärholmen

Målgrupp
Medarbetare inom konstskapande verksamheter

 • Datum:
 • 2018-09-28
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-09-24
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast en vecka före aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Mia Grauers.
 • Anmäl här