A A A

Nätverksträff för konstskapande verksamheter

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Kiko Pino och Alvaro Muños från Franstorps verkstäder berättar och presenterar sitt arbete i läderverkstan utifrån hantverkspedagogens perspektiv. De berättar också om Franstorp verkstäders grundläggande arbetssätt.
 • Dialog (om tid finns) :
  • Hur hantera olika synsätt mellan olika kollegor i arbetsgruppen?
  • Ta gärna med andra frågor ni vill reflektera och byta erfarenheter kring, med varandra för att hämta inspiration och lära av varandra.

Föreläsare/deltagare
Kiko Pino och Alvaro Muños, hantverkspedagoger

Avanmälan
Senast två dagar före aktuellt datum till Mia Grauers

Sista anmälningsdatum
4 december 2018

Målgrupp
Medarbetare inom konstskapande verksamheter

Kontakt
Mia Grauers, e-post: maria.grauers@stockholm.se, telefon: 08-508 25 437

 

 • Datum:
 • 2018-12-07
 • Starttid:
 • 09:00
 • Sluttid:
 • 12:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2018-12-04
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Medarbetare
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Anmälan är bindande, men det går givetvis bra att skicka ersättare vid förhinder. Om platsen inte tas i anspråk och inte avbokas tillkommer en avgift på 500 kronor. Avanmälan senast två dagar före aktuellt datum.

  Förmiddagsfika ingår. Meddela eventuella allergier senast en vecka innan till Mia Grauers.
 • Anmäl här