A A A

Ny metod för att arbeta hälsofrämjande – tillsammans inom LSS

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) och Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) bjuder in till en eftermiddag om Hälsan spelar roll – en hälsoutbildning för personer inom LSS.

Övervikt, fetma och relaterade följdsjukdomar är betydligt vanligare bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. I USA har ett hälsofrämjande program, Health Matters utvecklats för att ge målgruppen möjlighet till en bättre hälsa. Programmet har nu översatts till svenska och delar av det har med gott resultat pilottestats i Haninge kommun. Utbildningen har getts av personal inom daglig verksamhet tillsammans med LSS-hälsan.

Under eftermiddagen får du möta de amerikanska forskarna som berättar om utvecklingen och utvärderingen av Health Matters i USA (detta pass på engelska). Dessutom presenteras resultaten från pilotstudien i Haninge. Eftermiddagen avslutas med att vi gemensamt diskuterar hur vi går vidare på bästa sätt. Vi planerar att utvärdera hela programmet i ett flertal verksamheter i Stockholms län. Vill ni vara med?

Anmälan
Anmälan görs genom att maila elinor.sundblom@sll.se senast 25 januari.

Målgrupp
Chefer och personal inom LSS (gruppbostäder och daglig verksamhet) samt inom LSS/HSL-hälsan, folkhälsostrateger, berörda intresseorganisationer samt aktörer med ansvar för fortbildning och hälsofrämjande insatser för målgruppen.

Plats
Solnavägen 1E, (Torsplan) plan 7, lokal Kastanjen

 • Datum:
 • 2019-02-05
 • Starttid:
 • 13.00
 • Sluttid:
 • 16.30
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-01-25
 • Plats:
 • Solnavägen 1E
 • Form:
 • Seminarium
 • Målgrupp:
 • Medarbetare chefer