A A A

Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom daglig verksamhet

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll
Innehållet inte planerat än. Program kommer senare.

Målgrupp
Arbetsterapeuter som är anställda inom daglig verksamhet

Övrig information
Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

 

 • Datum:
 • 2019-10-17
 • Starttid:
 • 13:00
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-10-14
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Arbetsterapeuter DV
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:


 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Kaffe ingår.
 • Anmäl här