A A A

Öppet nätverk Arbetsterapeuter inom HSL

Tre leende personer står vid en köksbänk och bakar.

Observera! Detta nätverk håller deltagarna i själva.

Forum för dialog, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel. Möjlighet att få inspireras och lära av varandra.

Innehåll

 • Dialog kring aktuella frågor från deltagarna
 • Habiliteringens resurscenter kommer och berättar om deras uppdrag och samarbetet med kommunerna

Föreläsare/deltagare
Habiliteringens resurscenter, representant från före detta Handforum

Målgrupp
Arbetsterapeuter anställda inom den kommunala HSL-verksamheten

Övrig information
Det finns möjlighet att ta upp frågor i anmälan som ni önskar lyfta vid träffen.

 • Datum:
 • 2019-09-10
 • Starttid:
 • 13:30
 • Sluttid:
 • 16:00
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-09-06
 • Plats:
 • Nicolaihuset, Sabbatsbergsvägen 1, Stockholm
 • Form:
 • Nätverksträff
 • Målgrupp:
 • Arbetsterapeuter HSL
 • Kontakt:
 • Mia Grauers
 • Övrig information:
 • Avanmälan senast två dagar innan aktuellt datum.

  Kaffe ingår. Lidingö stad ansvarar för att ordna fikat denna gång.
 • Anmäl här